اهداف طرح سیستم های گرمایش تابشی :

   یکی از چالش های پیش روی صنعت کشور خصوصاً مدیریت مصرف انرژی، تأمین گرمایش مورد نیاز فضاهای بزرگ است. ضرورت ایجاد محیطی با شرایط مناسب برای استقرار یا کار افراد در واحدهای صنعتی (مانند سالن های تولید، مونتاژ، انبار و …) و اماکن عمومی (مانند سالن های نمایش، سالن های ورزشی، مراکز خدماتی و …)گاه باعث می شود تا فضای بسیار بزرگی برای تعداد کمی از افراد گرم شود که در این صورت مصرف انرژی بطور چشمگیری افزایش می یابد.

   این مشکل را به خصوص در مورد تأمین گرمایش، می توان به راحتی در اغلب سالن های بزرگ واحدهای صنعتی کشور مشاهده کرد. به نظر می رسد ساده ترین و کم هزینه ترین روش گرمایش برای جایگزینی با چنین سیستم های رایج گرمایشی، استفاده از سیستم گرمایش موضعی باشد.

   در این روش، به جای آنکه کل فضا گرم شود، صرفاً محدوده کاری شخصی گرم شود. به این ترتیب حجم فضای گرم شده ار حجم کل سالن به حجم فضای پیرامون شخص کاهش یافته و در عین حال افراد از گرمایش مطلوب برخوردار می شوند. روش تأمین و توزیع انرژی گرمایشی در سیستم گرمایش موضعی، گستره وسیعی را در بر می گیرد. یکی از جدیدترین این روش ها، گرمایش تابشی(Radiant Heater) است.

   لذا هدف از طرح سیستم گرمایش تابشی ضمن پر کردن چالش پیش رو ی صنایع کشور و کاهش مصرف انرژی، اهداف زیر حاصل می گردد ؛

  1.   مشکل اساسی گرمایش سالن های بزرگ صنعنی، تولیدی، خدماتی و … کشور به مقدار قابل توجهی حل گشته و در نهایت سود زیادی از صرفه جوئی انرژی و صرفه جوئی هزینه سیستم گرمایشی عاید مصرف کنندگان می گردد.

  2. چون طرح مذکور در جهت مصرف بهینه انرژی و صرفه جوئی انرژی قدم بر می دارد، لذا از بار مالی یارانه پرداختی دولت در بخش انرژی نیز به میزان فوق العاده زیادی خواهد کاست.

  3. طرح مذکور علاوه بر سودآور بودن باری مصرف کنندگان و دولت، نهایتاً جهت سرمایه گذاران و صنعتگران ایجاد مذکور سودآور بوده و در کاهش بیکاری نیز تأثیر مستقیم دارد.

  نتایج مورد انتظار :

   با توجه به اینکه اکثر سالن های مراکز تولیدی، صنعتی و حتی سالن های ورزشی و خدماتی و … به وسیله سیستم جابجایی هوا (convection) با صرف هزینه زیاد و با مصارف انرژی زیاد محیط خود را گرم می نمایند. در سیتم جابجایی هوا، ابتدا هوا را گرم می کنند و پس از آن فضای اشغال شده توسط ساکنین را گرم می کنند. در ساختمان هایی که درها دائماً باز و بسته می شوند، تعویض هوای زیاد اتفاق می افتد و در نتیجه باعث اتلاف حرارتی فوق العاده می گردد.

   با در نظر گرفتن چندین میلیون متر مربع فضاهای صنعتی موجود و در دست احداث در ایران، به راحتی این نتیجه حاصل می گردد که بخش قابل توجهی از سرمایه و سود مراکز صنعتی و خدماتی از قبل تهیه و و نصب سیستم گرمایش جابجایی هوا و مصرف بی رویه انرژی به هدر می رود. در حالی که با کاربرد سیستم گرمایش تابشی در صنایع منجر به کاهش مصرف حامل های انرژی در این بخش خواهد شد که علاوه بر کاهش میزان سرمایه گذاری و هزینه های جاری برای مصرف کنندگان، از بار مالی یارانه پرداختی دولت در بخش انرژی نیز به میزان فوق العاده زیادی خواهد کاست.

جدول مقایسه هزینه گرم کننده جابجایی و گرم کننده تابشی 

 گرمایش جابجایی یا مرکزیگرمایش تابشیمیزان صرفه جوئی%
تجهیزاتبویلرها، مشعل ها، پمپ ها، گرم کننده ها، شیرآلات، لوله کشی ها، کانال ها، کنترل ها و عایق ها، تابلوها و …دستگاه گرم کننده تابشی و لوله کشی گاز 

    40 الی 60%

هزینه اجرا1001090 %
هزینه نگهداری100595 %
سوخت مصرفی10040 الی 6040 الی 60 %
برق مصرفی1001090 %
آب100صفر100 %

 لذا با توجه به مطالب و جدول مقایسه ای فوق موارد زیر مورد انتظار است :

  1.     با توجه به تغییر سیستم از گرمایش به وسیله سیستم جابجایی هوا (convection) به سیستم گرمایش تابشی در مراکز صنعتی و خدماتی و … از صرفه جوئی در منابع و انرژی سود زیادی نصیب مصرف کنندگان سیستم مذکور می گردد.
  2. علاوه بر کاهش میزان سرمایه گذاری و هزینه های جاری برای مصرف کنندگان، ضمن صرفه جوئی انرژی در کشور از بار مالی یارانه پرداختی دولت در بخش انرژی نیز به میزان قابل توجهی خواهد کاست.