خدمات فنی و مهندسی :

– ارائه خدمات مهندسی در زمینه نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری و رفع مشکلات فنی واحدهای صنعتی.

   – طراحی و نظارت و اجرای سیستم های تأسیسات گرمایشی و سرمایشی.

   – مدیریت انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی.

   – ارائه خدمات مهندسی در زمینه مهندسی ساخت و نصب و راه اندازی پروژه ها شامل تهیه و تنظیم برنامه زمان بندی (تحت نرم افزار primavera) کنترل پروژه، تهیه نقشه های اجرایی و کارگاهی (Shop Drawing) و تهیه بیلان مواد (B.O.M)، تهیه نقشه ها و روش های برش مواد (Cutting plan)، تهیه مدارک فنی کنترل کیفی (QCP, WPS, QCTM, …)، تهیه گزارشات هفتگی، ماهانه و تهیه صورت وضعیت ها.

     – مدیریت اجرایی پروژه های صنعتی.

     – همکاری در جهت تهیه و تدوین استانداردهای مورد نیاز بخش های مختلف صنعت.

     – ارائه خدمات مهندسی در جهت بهبود کیفیت محصولات و انطباق آنها با استانداردهای معتبر جهانی.

     – معرفی تکنولوژی های مرتبط با حفاظت محیط زیست و کاهش آلودگی های صنعتی.