>> دستگاه گرمایش تابشی مرغداری Gdd sun Brooder

 

 سیستم گرمایش تابش مرغداری (GOLDSUN BROODER) با فرآیندی همانند خورشید گرما تولید می کند. تابش های هوای گرم را اولاً به صورت مستقیم به حیوانات و مناطق مورد نیاز مرغداری می رساند، ثانیاً گرمای جمع شده در سقف با خشک کردن سریع مرغداری میزان آمونیاک موجود در محیط را به کمترین حد می رساند.

 

مشخصات فنی
ظرفیت 72/11 کیلووات (10080کیلو کالری در ساعت)
فشار گاز مصرفیگاز مایع

گاز طبیعی

30 – 35 میلی بار

15 – 35 میلی بار

ارتفاع نصب 1520 – 1830 میلیمتر
فاصله بین سیستم های گرمایشی 6/7 – 2/12 متر
ابعاد سیستم گرمایشیرفلکتور

ارتفاع سیستم

890 میلیمتر

460 میلیمتر

وزن 12 کیلوگرم
مقدار تهویه مورد نیازبرای هر سیستم340 متر مکعب در ساعت
میزان مصرف گازگاز مایع

گاز طبیعی

9/0 کیلوگرم در ساعت

2/1 متر مکعب در ساعت

حداقل فاصله ایمنی از مواد آتش زاجنبی

بالا

پایین

915 میلیمتر

460 میلیمتر

1220 میلیمتر